• Zwrot i wymiana

Zwrot/wymiana towarów spersonalizowanych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwość odstąpienia od umowy (możliwość zwrotu/wymiany Produktu) nie dotyczy umów w których przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta - na których na indywidualne życzenie Klienta wykonano haft, nadruk lub naszywkę. W przypadku sklepu WowHouse.pl (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U.2000.22.271 Art.10 ust.3.)) nie ma możliwości zwrotu ani wymiany spersonalizowanych towarów.


Prawo odstąpienia od umowy
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)) od czasu odebrania przesyłki. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz zwrotu towarów przysłany do Państwa jako załącznik drogą mailową, a następnie wysłać go w określonym wyżej terminie na adres kontakt@wowhouse.pl. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez Kupującego. Do paczki z zwracanym produktem należy dołączyć paragon jako dowód zakupu.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


PODSTAWOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat Michał Olszewski, ul.Powrotna 14, 71-815 Szczecin, kontakt@wowhouse.pl , Telefon: 511606383

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów przesyłki. Zwrot dokonywany jest na podany przez Państwa numer konta w terminie do 14 dni kalendarzowych.


Wymiana towaru
W przypadku wymiany towaru Klient ma prawo w ciągu 7 dni kalendarzowych dokonać wymiany towaru nieużytkowanego na inny, wskazany przez siebie produkt. Aby tego dokonać należy poinformować sklep o chęci dokonania wymiany towaru celem ustalenia dostępności towaru, na który Klient chce dokonać wymiany. Nieużytkowany towar wraz z paragonem należy przesłać na adres sklepu oraz dokonać opłaty w wysokości 16zł (opłata ze przesyłkę Pocztą Polską). Dane adresowe oraz dane do przelewu znajdują się w zakładce Kontakt.

 

  • Sklep zamknięty

PRZEPRASZAMY
Przechodzimy gruntowną modernizację...
Do zobaczenia wkrótce :)