• Regulamin

Sklep internetowy pod adresem www.wowhuse.pl jest własnością firmy Michał Olszewski z siedzibą w Szczecinie 70-234, przy ul. Potulickiej 28/13; NIP: 8513206797, REGON: 367053791
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób realizowania usług przez Michał Olszewski z siedzibą w Szczecinie przy ul. ul. Potulickiej 28/13, za pomocą sklepu internetowego wowhouse.pl oraz wyznacza zasady świadczenia przez Michał Olszewski z siedzibą w Szczecinie przy ul. ul. Potulickiej 28/13 usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną.
Użytkownik składający zamówienie deklaruje zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Majątkowe prawa autorskie, prawa do strony i domeny internetowej, prawa własności do nazwy sklepu, a także do zdjęć, tekstów, logotypów na stronie internetowej wowhouse.pl (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a ich przetwarzanie jest możliwe jedynie za zgodą właścicieli.
Na stronie sklepu internetowego wowhouse.pl stosowane są pliki "cookies", które podczas użytkowania strony internetowej sklepu zapisywane są przez serwer Sprzedającego na dysku twardym urzadzenia, którym posługuje się Kupujący. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie strony internetowej. Nie powodują one szkód oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych na urządzeniu kupującego. Kupujący ma możliwość wyłączenia plików „cookies” w swojej przeglądarce. Wyłączenie „cookies” może prowadzić do utrudnień lub przeszkodzić w korzystaniu ze strony interenetowej sklepu wowhouse.pl

§ 2 ZAMÓWIENIA

1. Zamieszczone na stronie zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
2. Kupujący nie musi posiadać konta klienta w systemie sklepu, aby dokonać transakcji.
3. Kupujący może składać zamówienia w sklepie internetowym wowhouse.pl za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. wowhouse.pl zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
4. INSTRUKCJA SKŁADANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie składa się z kilku etapów, które należy przejść w celu zawarcia umowy. Pierwszy krok to umieszczenie wybranego produktu w koszyku, po uprzednim wybraniu towaru. Krok drugi to złożenie zamówienia i podanie danych osobowych potrzebnych do wysyłki paczki. Kolejny etap to podsumowanie zakupów, który daje Kupującemu jednoczesną możliwość korekty zamówienia oraz wprowadzonych danych. Ostatni krok to ostateczne złożenie zamówienia i wysłanie go do sklepu wowhouse.pl
Schemat składania zamówienia:
a) wybierz towar lub odzież uprzednio wybierajac rozmiar oraz kolor
b) wybierz "DO KOSZYKA"
c) sprawdź listę dodanych do koszyka produktów, jeśli chcesz dodać kolejne produkty kliknij "Powrót"
d) wciśnij "ZAMÓWIENIE"
e) wybierz kraj i sposób dostawy, formę płatności
f) wypełnij dane
g) potwierdź zapoznanie się z regulaminem oraz warunkami dostawy i płatności
h) potwierdź zamówienie
i) odbierz maila potwierdzajacego zamówienie
5. Kupujący zobowiązany jest do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówieniowego. Zamówienie zostaje anulowane po 7 dniach, jeśli nie zostanie opłacone oraz nie ma możliwości kontaktu z Kupującym drogą mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia aktualności zamówienia.
6. Opłata za przesyłkę towaru do Kupującego doliczana jest do wartości zamówienia. Łączna cena za dostawę o jakiej Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia dotyczy jednorazowego kosztu przesłania Towaru.
7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, który jest informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty i z chwilą jego otrzymania przez Klupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Właściciel serwisu wowhouse.pl może telefonicznie potwierdzić prawdziwosć złożonego zamówienia.
8. Następnie, jeśli zamówienie zostało złożone poprawnie i w całości opłacone, Sprzedawca przesyła na podany przez Klupującego adres poczty elektronicznej informację o wysyłce zamówienia.
9. Przygotowanie zamówienia do wysyłki rozpoczyna się w dniu zaksiegowania całości należnej kwoty za zamówienie od Kupującego przez firmę Michał Olszewski lub w tym samym dniu w przypadku zamówienia za pobraniem. Towar posiadający dostępność "w magazynie" zastaje wysłany w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku zamówień specjalnych, termin realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie (zapytania prosimy kierować drogą mailową).
10. W przypadku zamówień, które nie zostały opłacone lub nie zostały opłacone w kwocie równej sumie cen wszystkich pozycji zamówienia, jego realizacja nastąpi dopiero w chwili uiszczenia brakującej kwoty za zamówienie.
11. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi, przy czym Klient ma możliwość wyboru czy do zamówienia dołączony ma zostać paragon czy faktura.
12. Prezentowane zdjęcia produktów są uzupełnieniem opisu oferowanych towarów, mogą przedstawiać oferowany produkt wraz z wyposażeniem dodatkowym, który nie stanowi jednak integralnej części oferowanego produktu, o ile opis produktu nie stanowi inaczej.

§ 3 PŁATNOŚCI

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu podane przy danym artykule stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Kupujący jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. W przypadku zamówienia złożonego spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, Kupujący może ponieść inne, dodatkowe koszty związane z tzw. długiem celnym, a więc obowiązkiem uiszczenia należności przywozowych przez Kupującego-Konsumenta, który będzie też importerem danego towaru. Szczegółowych informacji należy szukać w lokalnym prawie celnym.
3. Sklep internetowy umożliwia następujące sposoby płatności: płatność gotówką, płatność przelewem bankowym, płatność za pomocą systemu PayU.
4. Regulamin płatności elektronicznnych i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl, którego właścicielem jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, określony jest na stronie internetowej www.payu.pl .
 

§ 4 DOSTAWA TOWARÓW

1.Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem Dostawców: Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej InPost. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostarczenia przesyłki przy składaniu zamówienia, do wyboru ma następujące opcje:
a) przesyłka priorytetowa – Poczta Polska
b) przesyłka priorytetowa Poczta Polska (Pobranie)
c) przesyłka kurierem do paczkomatu - InPost
2. Opłata za przesyłkę towaru do Kupującego doliczana jest do wartości zamówienia.
3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał opcję dostawy "za pobraniem" umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym wraz z przekazaniem przesyłki do dostarczenia firmie kurierskiej. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego, umowa kupna-sprzedaży nadal obowiązuje i Sprzedający może domagać się od Kupującego zapłaty ceny towaru, kosztów pierwszej przesyłki, wynagrodzenia za poniesioną szkodę (koszt przesyłki zwrotnej) oraz kosztów ewentualnej ponownej przesyłki, tj. może żądać należytego wykonania umowy sprzedaży.
4. Na stronie internetowej sklepu w zakładce Dostawa i Płatność zawarte są szczegołowe informacje o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
5. Zamówione Towary są dostarczane do Kupującego za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Prosimy o sprawdzenie czy dane w formularzu są poprawne, ponieważ podanie nieprawidłowych danych może uniemożliwić Dostawcy dostarczenie przesyłki.
6. W dniu wysłania przesyłki, do Kupującego przekazywana jest na adres poczty elektronicznej informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
7. Kupujący powinien sprawdzić towar przed przyjęciem przesyłki. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Kupujący ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

§ 5 REKLAMACJE, ZWROTY I WYMIANY

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad fizycznych lub prawnych.

REKLAMACJA

1. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:
a) zażądać wymiany wadliwego produktu na pozbawiony wad albo usunięcia wady. Sprzedający ma obowiązek dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad lub usunąć szkodę w rozsądnym czasie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
b) zażądać upustu cenowego albo odstąpienia od umowy sprzedaży, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Sprzedający natychmiastowo dokona wymiany towaru albo usunie szkodę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
2. Sprzedający może wybrać inną formę zadośćuczynienia niż wybrana przez Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymaga większych nakładów niż inna forma zadośćuczynienia.
3. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacyjny (przesłany przez Sprzedającego na wskazany adres mailowy)
4. Reklamacji podlega:
- artykuł zniszczony, złamany, zgnieciony - (nie dotyczy pudełek)
- artykuł wybrudzony w chwili otwarcia produktu (wymagana dokumentacja fotograficzna)
5. Na rozpatrzenie reklamacji sklep zastrzega sobie przewidziany ustawowo czas 14 dni. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Kupującego.

WYMIANA

1. Istnieje możliwość wymiany towaru nieużytkowanego w przeciągu 7 dni kalendarzowych na inny model lub inny rozmiar (z wyłączeniem towarów spersonalizowanych). Sklep wowhouse.pl udostępnia możliwość dokonania wymiany towaru:
a) Odesłanie towaru na własną rękę. Wraz z otrzymaniem towaru zwracanego, Sprzedający wysyła towar na taki, który Kupujący wskazał do zamiany.
2. W przypadku wymiany na inny, droższy model, Kupujący jest zobowiązany uiścić dodatkowo różnicę w cenie na konto bankowe firmy Michał Olszewski. W przypadku wymiany na tańszy model, Kupujący może zażądać zwrotu nadwyżki poniesionych kosztów na konto bankowe lub dołożenia dodatkowych towarów do przesyłki, których wartość stanowi równowartość nadwyżki w cenie. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w ciągu 14 dni kalendarzowych (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)) od czasu odebrania przesyłki. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz zwrotu towarów przysłany do Państwa jako załącznik drogą mailową, a następnie wysłać go w określonym wyżej terminie na adres kontakt@wowhouse.pl. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez Kupującego.
2. Warunkiem przyjęcia towaru jest stan zwróconych produktów. Jeśli zakupiony towar nosi ślady używania, jest zabrudzony, posiada zapach pochodzący od np.: perfum, papierosów, zwierząt to niemożliwe jest odstąpienie od umowy.
3. W przypadku odstąpienia od umowy koszt przesyłki towarów do sklepu wowhouse.pl pokrywa Kupujący.
4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności na podany przez kupującego numer konta w terminie do 14 dni kalendarzowych.
5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami możliwość odstąpienia od umowy (możliwość zwrotu Produktu) nie dotyczy umów w których przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta - na których na indywidualne życzenie Klienta wykonano haft lub nadruk. W przypadku sklepu wowhouse.pl (zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U.2000.22.271 Art.10 ust.3.)) nie ma możliwości zwrotu ani wymiany spersonalizowanych towarów.
Dz.U.2000.22.271
Art.10 ust.3.
Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
(...)
4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony wowhouse.pl, przekazanych Sprzedającemu dobrowolnie w sytuacji składania zamówienia oraz zapisu do Newslettera jest Michał Olszewski z siedzibą w Szczecinie ul. Potulickiej 28/13, 70-234 Szczecin, NIP: 8513206797. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest sky-shop.pl  z siedzibą w Łodzi przy ul. Zgierskiej 73/212, 91-462 Łódź, NIP: 7262609875
2. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedającemu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie podanie określonych danych w procesie złożenia zamówienia, może je uniemożliwić.
3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający dokonuje wszelkich starań, by ochronić dane przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Dane osobowe są przekazywane Dostawcy, ponieważ są one niezbędne do zrealizowania dostawy.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
6. Każdy, kto przekaże Sprzedającemu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści, poprawiania i usuwania w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Kupujący nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedającego lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Kupującego.

§ 7 ZAMIESZCZANIE TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU  wowhouse.pl

1. Użytkownik strony umieszczający lub udostępniający treści, dobrowolnie decyduje się na ich rozpowszechnianie. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów i działalności Sprzedającego, który jest jedynie podmiotem zapewniającym zasoby teleinformatyczne.
2. Sprzedający ma prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez użytkowników sklepu internetowego, jeśli stanowią one naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Jeżeli treść publikowana na stronie internetowej wowhosue.pl narusza prawa osobiste lub moralne osób trzecich, zasady uczciwej konkurencji lub tajemnicę chronioną prawem Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia treśći niezgodnych, niezwłocznie po powiadomieniu o zaistniałej sytuacji.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  • Sklep zamknięty

PRZEPRASZAMY
Przechodzimy gruntowną modernizację...
Do zobaczenia wkrótce :)